Theorielessen en examens

In het derde leerjaar van de cursus A en het tweede leerjaar van de cursussen B, C en D, worden de theorielessen aangeboden en neemt de leerling, als hij/zij daarvoor klaar is, deel aan het theorie-examen en praktijkexamen.

Theorielessen en –examen zijn meestal in mei en juni;  het praktijkexamen in november van hetzelfde jaar.

De kosten van de theorielessen en het theorie-examen zijn in de cursusprijs inbegrepen. Voor het praktijkexamen betaalt de leerling 50% en Opmaat 50%.

Opmaat geeft niet zelf de theorielessen en neemt ook niet zelf de examens af.

Wij werken daarmee samen met Cultuur Perron in Thorn. De examens leiden naar landelijk erkende diploma’s, eventueel als vooropleiding naar een toelating voor het conservatorium.

Reacties zijn gesloten.