Cursustarieven

Stichting Opmaat Muziekschool Helden organiseert de muzieklessen zonder winstoogmerk. Bestuursleden en vrijwilligers worden niet betaald.
Daardoor kunnen wij met behulp van de subsidie van de gemeente Peel en Maas tegen zo laag mogelijke kosten, meer lestijd bieden.

Muziekles “Op weg met Muziek”

De muzieklessen die wij na school aanbieden in samenwerking met Fanfare St. Cecilia Helden (www.fanfarehelden.nl ) kosten € 95,00 (schooljaar 2022-2023). Daarvoor krijgt de leerling 35 weken muziekles, een blokfluit en een lesboek. Een muziekstandaard (tafelmodel) wordt in bruikleen gegeven en moet aan het einde van het jaar weer worden ingeleverd.

Het cursusgeld wordt in één keer in rekening gebracht.
Verdere info: zie rubriek “Op weg met Muziek.

Individuele muzieklessen

De kosten van de individuele muzieklessen bedragen € 260,00 (schooljaar 2022-2023).
Daarin zijn begrepen het beschikbaar stellen van een instrument door Fanfare St. Cecilia Helden (voor zover beschikbaar)  en de huur van het leslokaal.
Er wordt geen korting gegeven op het hebben en gebruiken van een eigen instrument.
Verdere info: zie rubriek Individuele muzieklessen.

Voor de betaling van het cursusgeld voor de individuele les dient door de cursist een doorlopende machtiging tot automatische betaling van het verschuldigde lesgeld te worden afgegeven. Het cursusgeld wordt in twee termijnen afgeschreven. De penningmeester kondigt de afschrijving vooraf per email aan.

Vanaf het 2e jaar wordt de cursist ingeschreven als lid van Fanfare St. Cecilia Helden. De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. De koppeling van muziekopleiding met Fanfare St. Cecilia is vanwege het feit, dat de cursist meespeelt in het leerlingen of jeugdorkest Peel en Maas.

Op de inschrijvingen “Op weg met Muziek” en de individuele muzieklessen zijn de “Inschrijvingsvoorwaarden muzieklessen cursusjaar 2022-2023” (zie inschrijvingsvoorwaarden) van toepassing.

Leergeld Peel en Maas

Leergeld Peel en Maas, onderdeel van de landelijke Stichting Leergeld, biedt kinderen in de leeftijd van 4 – 21 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben (tot maximaal 120% van het bijstandsniveau), hulp onder andere door het betalen van contributies voor verenigingen op het gebied van sport en cultuur.  Leergeld Peel en Maas werkt nauw samen met het JeugdFondsSport en het JeugdFondsCultuur.
Een aanvraagformulier vindt u op de website www.leergeld.nl/peelenmaas

Reacties zijn gesloten.