Contact

Inzake lesgelden en betalingen

Mariëlla Mommers-Nijssen
Telefoon 077-3078023
Email: penningmeester@opmaatmuziekschool.nl

Secretariaat

Opmaat Muziekschool Helden
Telefoon 06-48550515
Email: info@opmaatmuziekschool.nl

 

Links

Fanfare St. Cecilia Helden www.fanfarehelden.nl
Dorpscentrum Kerkeböske Helden www.kerkeboske.nl
Theater DOK6 www.dok6.eu
Gemeente Peel en Maas www.peelenmaas.nl
Klankwijzer www.klankwijzer.nl
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen www.hklimburg.nl/organisaties/limburgse-bond-van-muziekgezelschappen.html
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen www.l-b-t.nl
Verenigde Nederlandse Muziekbonden www.vnm-nederland.nl
Stichting Leergeld Peel en Maas www.leergeld.nl/peelenmaas
   
Huis voor de Kunsten Limburg www.hklimburg.nl
Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO) www.knmo.nl

 

Reacties zijn gesloten.